TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-01741

A VÁROS NAPJA 2020. BALMAZÚJVÁROS

 

Kedvezményezett neve: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Projekt címe: A Város Napja 2020. Balmazújváros

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-01741

Támogatás összege: 5 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2021. augusztus 31.

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Támogatói Okiratát 2021. május 4-én léptette hatályba a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva megnevezésű felhívás alapján.  

A beruházás teljes összege bruttó 5 000 000.- Ft, melynek 100%-a vissza nem térítendő támogatási összeg.

A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények:

Egy ilyen hátrányos település, mint Balmazújváros, igen kevés adóbevétellel rendelkezik. Az állami finanszírozás sajnálatos módon a számtalan alapfeladat (szociális, közigazgatási, egészségügyi, stb.) ellátására sem elegendő. A kistelepülések kulturális és közművelődési területei évek óta nem kapnak megfelelő kormányzati segítséget, programjaikat szinte kizárólag pályázati vagy egyéb támogatási forrásból tudják megvalósítani. Ennek ellenére Balmazújváros vezetése mára már 50 éves múltra visszatekintő közművelődésről beszélhet, hisz erőn felüli vállalásként építette meg a Veres Péter Kulturális Központot. Emellett nagyon komoly infrastrukturális előrelépést jelent, hogy mára már felújított színházteremben, szigetelt művelődési házban, a felújított Semsey kastélyban, vagy az új Ifjúsági és Közösségi Házban fogadhatjuk a helyi és térségi lakosságot, a programjainkra látogatókat. A mért látogatottsági adatok, valamint a korábban végzett kérdőíves kutatás eredménye is (a válaszadók 74,28%-a szerint kiemelkedően fontos a rendezvények szervezése) azt támasztja alá, hogy a közművelődés és kultúra inkább a közösségi művelődés, kikapcsolódás irányába tolódik el. Így egy porondon találkozhat a turisztika, művészettörténet, múzeumi tevékenység, és érintőlegesen a területfejlesztés, vidékfejlesztés, civil szervezeti koordináció. Minden olyan esemény, program, rendezvény, amely a fentieket össze tudja fogni, és egyszerre kínálja befogadásra a felnőttek és gyerekek számára, tartós sikerre számíthat. Ebbe a körbe tartozik bele Balmazújvároson a Város Napja is.

„Hagyomány az, ami él a múltból, kapcsolódik a jelenhez és folyamatosan bővül a jelen múlttá válása által.” – Szajbély Mihály –

 

A korábbi években a Kastélykerti Esték rendezvénysorozat záró akkordjaként, az augusztus 20-át közvetlenül megelőző szombaton került sor az eseményre. Ez az egyik kiemelkedő olyan program, amely minden balmazújvárosi lakos, cég és civil szervezet számára tudottá, ismertté és elvárttá vált az évtizedek folyamán. Emellett Önkormányzatunk is érzi, milyen csalogató, népességmegtartó ereje van a ,,nyüzsgő, sokszínű kulturális életet nyújtó kisvárosi létnek”, mindent megtesz annak érdekében, hogy szórakoztasson, szórakozva tanítson, civil közösségeket támogatva értelmes kikapcsolódást biztosítson az itt élőknek, s a hozzánk érkező közeli és távoli települések lakosainak.

 

A projekt célja:

Balmazújváros 1989 márciusában nyerte el a város címet. Ehhez az eseményhez kapcsolódóan a települési önkormányzat minden év augusztusában, a Városnapon tiszteletét teszi azok előtt a szervezetek, cégek, vagy magánszemélyek előtt, akik hozzájárultak a város kulturális, gazdasági és szociális fejlődéséhez. A projekt elsődleges célja, hogy támogassa a helyi kisközösségeket, legyenek azok munkahelyi, baráti vagy családi szövetségek, általuk pedig fejlődjenek a társadalmi kapcsolatok. Másrészt célul tűztük ki azt, hogy a Balmazújvárosi Helyi Közösség lakossága, vállalkozásai és civil szervezetei bemutathassák értékeiket, megélhessék hagyományaikat, akár a gasztronómia, akár a muzsika, a tánc, és egyéb önkifejezés formájában.

Az egy napba besűrített programkínálattal úgy szeretnénk megszólítani a különböző érdeklődésű csoportokat, korosztályokat, hogy valamennyi szegmens megtalálja a számára tetsző elemeket, találkozzanak a Város Napján a népi kultúrát kedvelők, a gyermekes családok és a rockzenéért rajongó emberek is.

Visszatérő programként jelenik meg különböző játékformák kipróbálása (pl. mászófal, óriás csocsó, társasjátékok, népi játszóudvar), illetve a kézműves és újvárosi portékák vására, emellett pedig a civil szervezetek, egyesületek bemutatkozását segítő standok.

 

A projekt által érintett célcsoport(ok):

A rendezvény fő helyszíne a belváros, ahol Balmazújváros esetében a népesség 21,34%-a, ez népességszámban 4. 076 fő lakik. Ezen belül a 0-14 éves korosztály 13,7%-a, a 15-59 éves korosztályéból 63,4%, a 60 év felettieknek pedig 22,9%-a.

A programkínálatunk mivel már egy ,,bejáratott és igényelt” rendezvényt jelent a helyi lakosságnál, így a teljes lakónépességnek kínál közösségi együttlétet. Célunk, hogy a környező településekről is minél több családot és fiatalt tudjunk megszólítani, ezzel is népszerűsítve városunkat. A helyszín könnyen megközelíthető, jó parkolási lehetőséggel, nagy, nyitott területtel rendelkezik, így a mozgásukban korlátozott vendégek is kilátogathatnak a területre.

Végül pedig – tekintettel arra, hogy a koronavírus- járvány komoly gazdasági és társadalmi problémákat okozott az elmúlt hónapokban az egész országban – valamennyi hátrányos helyzetű, munkáját a közelmúltban elveszítő, anyagilag nehéz körülmények közé került családnak kínálunk ingyenes kikapcsolódási lehetőséget.

 

A projekt tervezett befejezési határideje: 2021. augusztus 31.

 

Megszakítás