Köz- és kerékpárutak, járdák fenntartása

A város területén lévő közúti táblák és úttartozékok kihelyezése, pótlása, hidak, műtárgyak karbantartása, kátyúzások, padka megerősítések, járdajavítások.  Földutak és szórt útalapok karbantartási munkái, szilárd burkolatú utak burkolathibáinak helyreállítása, csapadékvíz elvezető rendszerek javítási, karbantartási munkái.

Megszakítás